Exempel

TILLITSTÅGET


ETT NÄTVERK FÖR LÄRANDE KRING

TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

EXEMPEL


PÅ TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING


Landsting / region
Mindre personalgrupper /


Västra Götalandsregionen


"Vården satsar på bättre arbetsmiljö" (länk)


"Mindre personalgrupper ska få sjuksköterskor att stanna kvar på jobbet. Västra Götalandsregionen genomför just nu en förändring där varje chef får ansvara för max 35 medarbetare som ett steg i att förbättra arbetsmiljön. [...]

För drygt ett år sedan beslutade Västra Götalandregionen att varje chef vid slutet av 2017 ska ansvara för max 35 medarbetare, istället för 100 som det kan vara i dag. Ett viktigt skäl till beslutet är sjuktalen och den ökande personalomsättningen bland sjuksköterskorna.Personaldirektören Marina Ohlsson tror att mindre personalgrupper har positiva effekter på arbetsmiljön."


Grupputveckling och arbetsmiljö /


Region Skåne


"Läkare lär sig lätta sina hjärtan på jobbet" (länk)


"I Lund har läkare vid sex sektioner arbetat aktivt med mjuka frågor för att undvika låsningar och konflikter i gruppen. Redan efter ett år hade arbetsmiljön blivit bättre. [...]

Biträdande överläkaren Fredrik Hedeer berättar att läkar­gruppen på hans avdelning för klinisk fysiologi numera träffas en gång i veckan för att prata om ämnen som inte handlar om vårdplatser eller andra strukturella problem.

– Det är inget operativt möte, utan vi försöker lyfta blicken från det dagliga ekorrhjulet, titta framåt och prata strategi. Vad ska vi göra, vad ska vi inte göra och hur ska vi tänka vid framtida rekryteringar? säger han."


Värdegrundsarbete, kulturbyggande /


Landstinget i Kalmar Län


"Varje dag-berättelser"


"Genom systematisk förbättring av vår verksamhet, där allas insats och engagemang behövs, ska vi möta de utmaningar vi har framför oss.Varje dag lite bättre - kraften hos många! är vår strategi där vi genom ett systematiskt förbättringsarbete ständigt ska förbättra resultat och upplevelse för dig som invånare."


Patientinflytande med "brukarstyrd inläggning" i psykiatrin /


Region Skåne


"Ny metod vänder upp och ned på psykiatrin" (länk)


"På psykiatrin i Lund blir personalen glad när patienterna väljer att lägga in sig – det betyder att de tar hand om sig. Men den nya metoden har också mött motstånd. Metoden kallas brukarstyrd inläggning, BI, och riktar sig till personer med självskadebeteende och risk för självmord. [...]

Sofia Wigelius är sjuksköterska inom öppenvården och märker hur mycket mer motiverade och positiva BI-patienterna är. 
– Det är så roligt att träffa individerna i ett annat skede, man ser hur kompetenta de är. De får chans till mer autonomi och att själva sätta upp mål och uttrycka vad de har nytta av under vårdtiden. Det är här är…wow!"


Schemaläggning i vården /


Skaraborgs sjukhus


"Populär arbetstidsmodell räddar sommaren på akuten i Skövde"


"Tidigare hade vi hög personalomsättning på akutmottagningen, men så införde vi en modell där sjuksköterskorna själva lägger sina scheman och där de som arbetar obekväm arbetstid får extra fridagar. Sedan dess har vi haft lätt att rekrytera, säger hon.”


Att lyfta fram avvikelser (misslyckanden) för att utveckla verksamheten


"Jag är förvånad över att vi inte lyckas lära oss mer"


Patientinflytande /


Västra Götalandsregionen


Minska kötid genom att låta patienter själva boka tidKommun
Tillitsbaserad styrmodell /


Gislaveds kommun


"Tillit är Gislaveds ledord i arbetet för ett bättre företagsklimat" (Artikel i Svenskt Näringsliv)


"Gislaveds kommun blev 2017 årets klättrare i Jönköpings län då de steg 30 placeringar i rankingen efter en rejäl dipp föregående år. [...] I Gislaved prioriteras en öppen dialog och att vara synliga och tillgängliga för företagarna. Målet är att vara kommunikativa, lyhörda och proaktiva.- Vi jobbar med tillit som bygger på att våga lova saker, och sedan våga agera och hålla vad vi har lovat. Det gäller på alla arenor, både i det direkta mötet, i sociala medier och klassiska kanaler som nyhetsbrev och utskick.”


Färre mål från kommunstyrelsen /


Ljusnarsbergs kommun


"Färre mål och tydligare ansvar" (länk)


Personalinflytande, vanguard / Skönsmon, Sundsvall (hemtjänst)


"Goda resultat av ny arbetsmodell i Skönsmo"


"Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Färre sjukskrivningar, bättre ekonomi och fler nöjda och trygga brukare är några av resultaten.Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision.

Skönsmons hemtjänst i Sundsvall har arbetat enligt Vanguardmetoden, metod som grundar sig på Lean men som är anpassad för tjänsteorganisationer och där man sätter kunden i första rummet. En tydlig framgångsfaktor med arbetssättet är att personalen har fått förutsättningar att vara proffs. De har fått ta större ansvar för verksamheten genom att själva planera sina arbetsdagar samtidigt som man sett till att personaltätheten är tillräcklig. En annan framgångsfaktor är satsningen på ett närvarande ledarskap där cheferna lägger sitt fokus på att stötta och handleda sin personal."


Utlokaliserad socialtjänst /


Göteborgs stad, Lövgärdet


Pilotprojekt med utlokaliserad socialtjänstSamverkan
Samverkan kommun-landsting /


Region Skåne, Hälsostaden Ängelholm


- "Sammanhållen vård i Ängelholm"

- "Samverkan i vård och omsorg"


Samverkan kommun-landsting /


Vårdbolaget Tiohundra, Norrtälje


"Nu sker allt under samma tak i vårdbolaget Tiohundra"


Samarbete mellan skola, rättsväsende och socialtjänst vid vårdnadstvister


"Nytt arbetssätt ger färre vårdnadstvister"


"Förbättrat samarbete mellan skolor, rättsväsende och socialtjänst har minskat andelen vårdnadstvister i fem svenska kommuner. Det visar en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som nu vill sprida arbetssättet.

Mellan år 2014 och 2017 har stiftelsen Allmänna barnhuset drivit ett projekt på uppdrag av regeringen med avsikt att minska andelen vårdnadstvister i fem kommuner: Stockholm, Västerås, Norrköping, Helsingborg och Malmö.Projektet som kallas för Samverkansteam, innebär att olika yrkesgrupper samarbetar för att ge separerade föräldrar som är i konflikt, rätt stöd."

 

Bostad först - brukarsamverkan i socialtjänst /


Helsingborgs stad

"Här får hemlösa bostad först - utan att vara drogfria"


Samverkan inom elevhälsa /


Falu kommun
Privat och idéburen sektor
Kulturbyggande på IKEA


Avskedsbrev från Ingvar Kamprad


”…Därför blir mitt första råd till dig: glöm aldrig att mentorskapet är den viktigaste formen för utbildning och lycka. Du som tillhör den äldre generationen, lär den nya generationen vår unika affärsidé och vår företagskultur, där alla medarbetare är viktiga och måste få veta detta, om vikten att följa våra idéer ut i verkligheten. Om vår sociala mission och vårt arbete för en bättre värld för de många människorna och vad entusiasm, ödmjukhet och viljestyrka betyder för din egen lycka och vår vidare framgång.”


SAS inriktning med tidigare VD:n Jan Carlzon


Intervju i pod hos Dagens Industri, maj 2018

"Det är fantastiskt att det fortfarande finns ett sådant intresse"
Bakom nätverket:LOUISE BRINGSELIUS


 

Forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag kring välfärdssektorn, strategisk rådgivare i uppdraget i staten.  Docent vid Lunds universitet. På denna sida tar vi lärandet vidare och delar goda exempel., forskning, mm.

KONTAKTlouise@bringselius.se

Se även gruppen Tillitståget på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.