Debatt

TILLITSTÅGET

ETT NÄTVERK FÖR LÄRANDE KRING

TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

DEBATT

OM TILLIT I STYRNING OCH LEDNING (ELLER NÄRLIGGANDE)

 

DN Debatt, 14 juni 2018:

"Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle!


Läkartidningen, 12 jan. 2018:

"Manifest för lämplig styrning av sjukvården"


Dagens Industris pod "Förnuft och känsla",

16 juni 2018:

Intervju nr 50, Jan Carlzon....

Bakom nätverket:

LOUISE BRINGSELIUS

 

Forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag kring välfärdssektorn, strategisk rådgivare i uppdraget i staten.  Docent vid Lunds universitet. På denna sida tar vi lärandet vidare och delar goda exempel., forskning, mm.

KONTAKT


louise@bringselius.se

Se även gruppen Tillitståget på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.