Debatt

TILLITSTÅGET


ETT NÄTVERK FÖR LÄRANDE KRING

TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

DEBATT


OM TILLIT I STYRNING OCH LEDNING (ELLER NÄRLIGGANDE)


 

DN Debatt, 14 juni 2018:

"Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle!


Läkartidningen, 12 jan. 2018:

"Manifest för lämplig styrning av sjukvården"


Dagens Industris pod "Förnuft och känsla",

16 juni 2018:

Intervju nr 50, Jan Carlzon....

Bakom nätverket:LOUISE BRINGSELIUS


 

Forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag kring välfärdssektorn, strategisk rådgivare i uppdraget i staten.  Docent vid Lunds universitet. På denna sida tar vi lärandet vidare och delar goda exempel., forskning, mm.

KONTAKTlouise@bringselius.se

Se även gruppen Tillitståget på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.